Prezentacja

Prezentacja Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” , podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w mury nowobudowanego kościoła w parafii pw. Chrystusa Króla    przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku

 

Nazywam się Edward Krauz.

Z woli walnego zebrania, które liczy 25 Członków oraz Zarządu jestem Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku., działającego już czwarty rok.

Latem 2006 r.  grupa inicjatywna  zainspirowana przez ks. Proboszcza Jana Miazgę  podjęła decyzję o powołaniu do życia tego Stowarzyszenia.

Głównym celem tej pozarządowej organizacji jest wspieranie parafialnego chóru „Gloria”   jak również innych zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii i angażujących    się we wspólne dzieło wznoszenia naszego Domu Bożego. Celem Stowarzyszenia jest również wspieranie społeczności lokalnej podejmującej różne inicjatywy z zakresu kultury, sportu i turystyki. Poza tym Stowarzyszenie organizuje dla parafian imprezy  i  wyprawy ekologiczne pod hasłem „w poszukiwaniu ekolandii”, mające na celu naukę pozytywnych zachowań , przyjaznych środowisku naturalnemu i prawidłowego zgodnego  z normami chrześcijańskimi korzystania z walorów przyrodniczych.

Na wiosnę 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i ma przywilej korzystania z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych  i podmiotów gospodarczych. Środki w ten sposób pozyskane Zarząd Stowarzyszenia w całości przeznacza  na wsparcie budowy  i wyposażenia pomieszczeń  przy nowobudowanym kościele, z myślą ,  że zespoły wcześniej wymienione oraz inne grupy wspólnoty parafialnej będą mogły korzystać z tej bazy prowadząc swoją działalność na Chwałę Naszego Pana Chrystusa Króla.