Podziękowanie za pracę na rzecz chóru i stowarzyszenia „Gloria”

Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest wspieranie chóru „Gloria”.     Na ile nas stać robimy to. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud pracy w zespole, poświęcają czas na żmudne próby i z ochotą nie żałując swoich gardeł śpiewają na chwałę Bożą i  jeśli jest taka potrzeba. Jest w tym  również wielka przyjemność. Ale nie było by tego wszystkiego jeśli nie było by heroicznego wręcz i niewiarygodnego zaangażowania się bezinteresownie i bez reszty Pani Grażyny Rybki, która przygotowuje bogaty repertuar a potem przez wiele godzin stara się wyciągnąć   z tego niedoskonałego materiału- dynamikę             i w miarę czyste brzmienie. Zarząd z uznaniem składa Ci Grażynko szczególne podziękowanie i prosi zarazem – o dalszą nad nami merytoryczną pracę.

Z całego serca składam również podziękowania dla wszystkich, którzy              w jakikolwiek sposób włączali się w prace Stowarzyszenia: I tak w pierwszej kolejności dziękuję ks. Proboszczowi Janowi Miazga za to ,że wystąpił              z inicjatywą powołania naszej organizacji, za to , że nas stale wspiera nie tylko materialnie ale również  a może przede wszystkim duchowo, który stwarza ciepły i serdeczny klimat, byśmy mogli się czuć jak jedna wielka rodzina.

Za duże zaangażowanie i dźwiganie dużej ilości obowiązków , dziękuję Marysi Hałys – pełniącej trudną i odpowiedzialną funkcję księgowej. Swoją profesjonalnością chroni nas byśmy nie popadli w kłopoty z wszędobylskim „fiskusem”.

Władzia Jarosz pięknie i profesjonalnie prowadzi kronikę chóru, dokumentuje jego działalność: słowem, grafiką i fotografią. Robi to znakomicie i wkłada       w kronikę serce. Zachęcam wszystkich nie tylko do oglądania , ale również do czytania  – są tam głębokie treści. Duże fragmenty tej kroniki znajdują się na stronie internetowej, zachęcam do jaj odwiedzenia.  Władzia pełni również odpowiedzialną funkcję Sekretarza Zarządu .

Ania Chlebuś jak może , stara się pełnić powierzoną funkcje skarbnika , chociaż wiem, że nie jest jej łatwo pełnić tę funkcję „celnika” i egzekutora.

W wielu czynnościach mogliśmy liczyć na Antka Morzywałka. Jest członkiem Zarządu i zawsze chętnie wspiera nasze poczynania. Dziękujemy uprzejmie.      I tak można by dziękować w nieskończoność, każdy bowiem ma swoje zasługi.

 

Dziękuję także  za pracę komisji rewizyjnej na czele ze Zbyszkiem Zawadzkim. Szczególnie serdecznie dziękuję Marysi Zawadzkiej za bezinteresowne doradztwo i fachową pomoc w ocenie bilansu.

Na koniec dziękuję Przewodniczącemu Kaziowi Dziedzicowi za trud prowadzenia naszych Walnych Zebrań.