Liturgiczna Służba Ołtarza.

„Ministrante” (z łaciny) znaczy „służyć”. Służba Bogu, Chrystusowi i Kościołowi wymaga od nas wielu wyrzeczeń, ale przede wszystkim głębokiej wiary. Szczególnym patronem Leżajskiej Liturgicznej Służby Ołtarza jest św. Dominik Savio, który daje nam przykład wzorowego posługiwania Bogu, a także miłości do Niego. „Posługujący” powinien być wzorem postępowania w codziennym życiu, gorliwego życia religijnego i godnego zachowania przy ołtarzu Pana.

Obecnie w parafii mamy w sumie 34 ministrantów. Ministranci pomagają przy usługiwaniu do Mszy Świętej, nabożeństw i uroczystości. Mamy 7 lektorów, jednego psałterzystę, 5 ministrantów uczęszcza na szkołę ceremoniarza. Zbiórki ministranckie odbywają się co dwa tygodnie, albo częściej w zależności od potrzeby, na których uczymy się, poprawnej służby przy ołtarzu, podczas różnych świąt, nabożeństw, nazewnictwa szat, naczyń i innych przymiotów liturgicznych, poprawnego czytania i zachowania się podczas Mszy Świętej. Bierzemy również udział turniejach ministranckich w piłkę halową. 

Wszystkich chłopców ze szkoły podstawowej  – chętnych do włączenie się do Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszam do kontaktu – ks. Andrzej.

10 przykazań ministranta.

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.