Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

1. Jest dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. Zostańmy w domu i tam się módlmy korzystając ze środków przekazu. Nie narażajmy swego życia i innych.

2. Nabożeństwo Gorzkich żali o 17.30.

3. W piątek nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną ani spowiedzi w parafii z racji I piątku. Na stan obecny nie mamy możliwości przyjmowania Komunii św.- liczba osób jest ograniczona, zostaje więc Komunia św. duchowa a do tego akt żalu doskonałego jest wystarczający. Nie będzie także spowiedzi świątecznej. Spowiedź wielkanocna w tym roku jest do 7 czerwca. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się unormuje. Niemniej jednak dla potrzebujących spowiedź jest możliwa po umówieniu telefonicznym.

4. Na stoliku pod chórem są baranki i paschaliki na stół wielkanocny.

5. Odnośnie osób należących do Żywego Różańca, to w kwietniu odmawiamy wszyscy tajemnice z marca.

6. Są czynione starania do przeprowadzenia transmisji Mszy św., nabożeństw z naszego kościoła.

7. Z prasy katolickiej polecamy „Niedzielę”.