WOJCIECH KOWAL, OMI

W 1979 roku wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Po sześcioletnich studiach w scholastykacie oblackim w Obrze k/Wolsztyna, 14 czerwca 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz parafialny w oblackiej parafii w Iławie na Warmii. Następne cztery lata spędził w Lublinie, gdzie studiował filozofię przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-1992 był wychowawcą klasy oraz nauczycielem religii, fizyki i filozofii w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Markowicach k/Inowrocławia.

 

W roku 1992 rozpoczął studia prawa kanonicznego na Uniwersytecie Św. Pawła w Ottawie (Kanada), gdzie w 1997 roku obronił pracę doktorską. Przez kolejny rok pracował jako kanclerz kurii diecezjalnej w Archidiecezji Keewatin – Le Pas w północnej Kanadzie (prowincje Manitoba i Saskatchewan). Od 1998 roku jest wykładowcą prawa kanonicznego na Uniwersytecie Św. Pawła w Ottawie (associate professor) i wicedziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego. Dziedzinami jego specjalizacji są: interpretacja ustaw kościelnych, przywilej wiary, rekurs administracyjny, zagadnienia filozoficzne w prawie kanonicznym.

 

Od 2002 roku o. Wojciech jest radnym prowincjalnym Prowincji Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów w Kanadzie. Od 1998 roku jest sędzią Kanadyjskiego Trybunału Apelacyjnego d/s Małżeńskich w Ottawie. Począwszy od roku 1992 służy regularną posługą duszpasterską w oblackiej parafii polonijnej Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.

 

Przebywając na urlopie w Polsce, będzie brał udział w uroczystościach odpustowych w Bazylice. W tym roku obchodzi Jubileusz 25 – lecia święceń kapłańskich.