Ogłoszenia duszpasterskie – Wielki Czwartek (28.03.2024)

  1. Bardzo dziękujemy za życzenia i wszystkie przejawy życzliwości wyrażone wobec kapłanów z okazji dzisiejszego święta ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Podziękowania składam w imieniu własnym, a także w imieniu księdza prałata Jana, naszego proboszcza, oraz w imieniu naszych wikariuszy: księdza Łukasza i księdza Stanisława. Dziękuję im za wielką troskę o naszą parafię. Niech Pan Bóg umacnia w pokonywaniu wszelkich przeciwności i błogosławi wszystkim dobrym zamiarom. 
  2. Gorąco zachęcamy do wielkodusznego podjęcia adoracji Pana Jezusa w ciemnicy i Bożym Grobie. Prosimy o zapoznanie się z planem adoracji według rejonów. Znajduje się on w gablotce oraz na stronie internetowej. Dzisiaj trwamy na modlitwie do godziny 22.00. Jutro o godz. 7.30 modlitwa Liturgii Godzin – Ciemna Jutrznia. Po niej adoracja do godz. 18.00. W trakcie adoracji, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia rozpoczynająca Nowennę oraz Droga Krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej – jutrzejsza główna celebracja – rozpocznie się o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w Wielki Piątek na godzinę 12.00. Będzie prowadzona adoracja przez Oazę Dzieci Bożych oraz scholę parafialną; natomiast młodzież zapraszamy w Wielki Piątek o godzinie 21.00 na adorację prowadzoną przez młodzież oazową. 
  3. Po zakończonej liturgii będzie jeszcze możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania dla tych, którzy wrócili z zagranicy, dla tych którzy pracują do późna i dla wszystkich, którzy z innych przyczyn nie mogli wyspowiadać się wcześniej. Podobna możliwość będzie w kolejne dni po liturgiach oraz w trakcie poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę.