Boże Ciało w Przeworsku -23.06.11

Piękna tradycja – jednej wspólnej procesji naszych miejscowych parafii. Jesteśmy i my chór parafialny , parafii Chrystusa  Króla  – bo jest to świadectwo naszej wiary. Śpiewem dziękujemy za ten wspaniały dzień pojednania, za tajemnice Bożego Ciała. Za to, że wychodzisz na ulice naszego miasta i przemierzasz z nami miejsca naszej codzienności.. Przystrojone ołtarze na Twoją cześć to wyraz naszej ludzkiej miłości i wdzięczności, to równocześnie ufne i z miłością powierzenie się Tobie na nowo.