Podziękowanie za 1 %

                                                                                                   

                                                      

 

                                 

              P O D Z I Ę K O A N I E

                                                             Ks. Jan Miazga

                                                 Probosz Parafii

                                                Chrystusa  Króla                                      

w Przeworsku 

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku                                    za pośrednictwem Księdza Proboszcza składa serdeczne podziękowanie          dla parafian, którzy przekazali 1 % podatku za rok 2010 na rzecz Stowarzyszenia i w ten sposób przyczynili się  do Bożego dzieła wznoszenia świątyni w nowo powstałej parafii pw. Chrystusa Króla  w Przeworsku.

Zapewniamy o modlitewnej pamięci w intencji wszystkich darczyńców oraz , że ta pomoc naprawdę ma znaczenie.

Szczerze dziękujemy ! Bóg zapłać!

Życzymy obfitych łask od Bożej Miłości w Nowym 2012 Roku.       Szczęść Boże !

        

 

Z poważaniem

Prezez Zarządu  

Edward Krauz 

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku

ul. Misiągiewicza  42 , 37-200 Przeworsk

tel. 016 648 40 02