12 sierpnia 2012 r. – Kwesta w Rymanowie

Tej niedzieli swoją pomoc i modlitwę ofiarował kościół św. Wawrzyńca w Rymanowie i proboszcz tej parafii Mieczysław Szostak. Po rocznej nieobecności powróciła nasza dyrygentka Grażyna. Bogu niech za to będą dzięki!