Ogłoszenia duszpasterskie – IV niedziela zwykła – 03.02.2013

 

 

   1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Dziś zmiana tajemnic różańcowych.

    

   1. W poniedziałek od godz.. 900 będzie demontaż dekoracji świątecznej. Zapraszamy do pomocy osoby dysponujące chwilą wolnego czasu zwł. mężczyzn, którzy będą mogli posłużyć przy wspomnianych pracach.

    

   1. Spotkanie AK wyjątkowo w czwartek o godz. 1830

    

   1. Taca z następnej niedzieli przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła. Suma w intencji dobroczyńców parafii.

    

   1. W minionym tygodniu w Przeworsku odbyły się dwa spotkania dotyczące przyjęcia młodzieży. Pierwsze z władzami samorządowymi Miasta i okolicznych gmin. Drugie z ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem i księżmi z całej Archidiecezji odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieży oraz komitetem organizacyjnym Spotkania Młodych. Dziękujemy Władzom Samorządowym za otwarcie się na inicjatywę spotkania. Dziękujemy także zgłaszającym się na przyjęcie młodzieży. Jednocześnie w dalszym ciągu prosimy o noclegi dla młodzieży. Z tą prośbą zwracamy się do wszystkich parafian.

    

   1. Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w naszym kościele w poniedziałek 18 lutego. Spotkania będą w poniedziałek, środę, sobotę o godz. 1830 przez 3 tygodnie.

    

   1. Nasze Stowarzyszenie „Gloria” organizuje pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT” dla osób potrzebujących takiej pomocy. Dyżury będą trwać w miesiącach: luty, marzec i kwiecień – dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godz. od 1600 do 1800 w kancelarii parafialnej. Po wypełnieniu formularzy na miejscu i podpisaniu – organizatorzy przekażą zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego w Przeworsku. Przyjdź, skorzystaj z pomocy i przekaż 1% należnego podatku na pomoc organizacyjną, związaną z budową kościoła.

    

   1. W Gminie Gać od 1 lutego do 15 marca trwa rekrutacja bezrobotnych także z Powiatu Przeworskiego do projektu unijnego. Zajęcia z wyżywieniem bezpłatne. Po zakończeniu 6-cio miesięczne płatne staże. Szczegóły w gablocie przy kaplicy.

    

   1. Z Parafii Ducha Św. w Przeworsku jest organizowana pielgrzymka do Włoch w dniach: 21-28 lipiec. Koszt: 1700zł. Szczegóły na plakacie w gablocie.

    

   1. Z prasy katolickiej polecam czasopisma: „Niedzielę”, „Gość Niedzielny”, „Arkę”.

    

   1. P. Bóg wezwał do Siebie z naszej wspólnoty parafialnej Stanisława Krupę z ul. Krasickiego. Pogrzeb we wtorek. O godz. 1330 różaniec a o 1400 Msza św. w naszym kościele. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu: Anioł Pański …