Ogłoszenia duszpasterskie– 14 niedziela zwykła– 07.07.2013

  1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium. Dziś zmiana tajemnic różańcowych.

 

  1. Od dziś przez okres wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 1600.

 

  1. Dzięki wielkiej życzliwości ks. Jana Krzywińskiego, proboszcza jak i wiernych parafii Medynia Głogowska otrzymaliśmy kolejne ławki do kościoła. Stąd prośba, aby każdy odlazł swoje miejsce siedzące. Wówczas będzie łatwiej o spokojną modlitwę, o dobre przeżycie spotkania z Jezusem. Zapraszam, aby przyjść nieco wcześniej na modlitwę osobistą. Polecajmy w naszych modlitwach parafię, która ofiarowała nam ławki. Dziękuję także Firmie Budinstel za transport ławek oraz wszystkim, którzy ofiarowali swój czas i siły do pracy.

 

  1. Na spotkaniu Sekcji Budowlanej Rady Parafialnej podjęliśmy decyzję, że w drugiej połowie lipca rozpoczną się prace mające na celu wykonanie wentylacji kościoła oraz oczyszczenie wnętrza świątyni z pleśni i pomalowanie. A dopiero w dalszej kolejności położenie kostki wokół kościoła oraz między kościołem a kaplicą i docieplenie stropu kościoła. Pleśń, która pojawiła się w kościele, to tak jak i w mieszkaniu, gdy wstawimy nowe okna a nie ma dostatecznej wentylacji pomieszczenia, to pojawi się pleśń. U nas jest podobnie. Z otworów wentylacyjnych w stopie kościoła na razie nie ma odprowadzenia ponad dach kościoła. Do tego nie było już czasu ani środków na docieplenie stropu kościoła. Stąd nasz pająk obracał się, gdyż był duży ruch powietrza spowodowany wielką różnicą temperatury. Od dołu ogrzewanie a od stropu zimno. Płyta posadzki również osuszała się podczas ogrzewania i oddawała dużą ilość wody. Wspomniana rzeczywistość narzuca taką właśnie kolejność prac. Dlatego taca z następnej niedzieli przeznaczona będzie na wykonanie wentylacji kościoła.

 

  1. Jutro wspomnienie św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji Przemyskiej.

 

  1. Caritas Parafialny zaprasza po odbiór darów w środę i czwartek godzinach od 1500 do 1800

 

  1. W czwartek przypada święto św. Benedykta, patrona Europy.

 

  1. Z prasy katolickiej polecam czasopisma: „Niedzielę”, „Gość Niedzielny”, „Promyczek” i gazetkę parafialną nr wakacyjny.