Jak dobrze przeżyć spowiedź

Kiedyś bardzo bałam się spowiedzi. Teraz sakrament pokuty jest dla mnie radosnym spotkaniem z Chrystusem. 
Chcę się z Wami podzielić tym, co mi pomaga w dobrym przeżywaniu tego spotkania. Są to moje własne obserwacje. Być może nie jest to nic nowego. Być może część z Was uzna, że jest to zbyt trudne . Być może znajdzie się jedna osoba, która zaryzykuje i nie będzie żałować :) 

 

 

1. Nie bój się księży. Pamiętaj, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Chrystusem, do którego kapłan ma Cię zaprowadzić. 
2. Spróbuj zwracać się wprost do Jezusa. 
3. Zanim zaczniesz wymieniać grzechy, podziękuj Bogu za to, co dobrego ostatnio się wydarzyło w Twoim życiu. 
4. Jeżeli jest to możliwe, pomódl się wspólnie ze spowiednikiem o dobrą spowiedź. 
5. Ksiądz też człowiek- może się mylić lub być zmęczonym. Bądź wyrozumiały. 
6. Moc odpuszczania grzechów ma ksiądz, a nie jego ubiór. Kapłan nie musi być w sutannie, ani mieć na sobie stuły. 
7. Masz prawo prosić o spowiedź poza konfesjonałem. Nie rezygnuj z tego tylko dlatego, że w Twojej parafii nie ma takiego zwyczaju 
8. Najlepszy spowiednik to ksiądz, który o Tobie najwięcej wie. 
9. Wybierając się na kilkudniowy rajd, nie zmieniasz codziennie butów. Jeśli chcesz daleko zajść w życiu duchowym, zdecyduj się na stałego spowiednika. 
10. Mając stałego spowiednika, czasami idź do obcego księdza. Zyskasz nowy punkt widzenia na wiele spraw i unikniesz uzależnienia od jednego kapłana. 
11. Nie odkładaj spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Jeśli tak zrobisz, licz się z koniecznością szybkiej spowiedzi. 
12. To, co najtrudniejsze, najlepiej mówić od razu. 
13. Jeśli chcesz, żeby spowiednik zwrócił na jakiś problem szczególną uwagę, zaznacz, że to ważne. 
14. Żadne z pytań spowiednika nie ma na celu zaspokojenia jego ciekawości. 
15. Kiedy boisz się o czymś powiedzieć, lub nie wiesz, jak to powiedzieć, poproś spowiednika o pomoc. 
16. Nazywając swoje grzechy wprost po imieniu, unikniesz wielu dodatkowych pytań. Nie używaj sformułowań ogólnych typu: „ Zgrzeszyłem przeciw ciału”. 
17. Kiedy nie dosłyszałeś pytania, nie przyznawaj się nie wiadomo, do czego. Poproś o powtórzenie pytania. 
18. Masz słabą pamięć- korzystaj ze ściągi. 
19. Szanuj czas kapłana. 
20. Wspólnie ze spowiednikiem ustal najlepszy dla Ciebie czas przerwy między kolejnymi spowiedziami. Przestrzegaj tych terminów będąc w stanie łaski, ale jeżeli popełnisz grzech ciężki i zerwiesz całkowicie przyjaźń z Jezusem przed wyznaczonym dniem, nie każ Mu na siebie czekać. 
21. Nie wybieraj spowiednika po wyglądzie, lub wieku, lecz wg miary serca. Dobry kapłan jest dobrym człowiekiem. 
22. Po spowiedzi nie zawsze następuje nauka. Najważniejsze jest rozgrzeszenie. 
23. Masz prawo prosić kapłana o zmianę nałożonej pokuty; pamiętaj jednak, że spowiednik może się na taką zmianę nie zgodzić. 
24. Stroisz się na randkę? Bądź przygotowany na spotkanie Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania. 
25. Nie idź do spowiedzi pod presją otoczenia, w obawie „ co ludzie powiedzą” . Idź, kiedy sam odczujesz takie pragnienie. 
26. Przyjmij, że nie ma człowieka bez winy. Jeżeli nie widzisz u siebie żadnych grzechów, idź do spowiedzi. Powiedz kapłanowi, na czym polega trudność. Pamiętaj, że komuś bardzo zależy, żebyś nie wrócił do Jezusa. 
27. Jeżeli po spowiedzi nie skaczesz ze szczęścia, to nie znaczy, że spowiedź była zła. Być może Bóg tym razem obdarzył Cię pokojem. 
28. Kapłan nie będący w stanie łaski też może ważnie spowiadać. 
29. Nawet, jeżeli masz stałego spowiednika, który wie, po co przyszedłeś- zwłaszcza, kiedy spowiedź ma miejsce poza konfesjonałem- ucz się głośno prosić o spowiedź. 
30. Ufaj spowiednikowi, bądź mu posłuszny i módl się za niego.

 
Źródło: forum.wiara.pl