1 maja 2014 – Ostatnie pożegnanie Zbyszka Zawadzkiego

 

Trudno jest pisać o śmierci. Trudno jest pisać, gdy ktoś kto odchodzi był nam bliski przez wspólną pasję śpiewania, kto przez lata uczestniczył w naszym chóralnym życiu. 1 maja zaśpiewaliśmy naszemu koledze , przyjacielowi Zbyszkowi. Towarzyszyliśmy Mu też w ostatniej drodze modlitwą. Laudację nad jego grobem w imieniu chóru wygłosił Edward Krauz Prezes Stowarzyszenia „Gloria”