Ogłoszenia duszpasterskie –V niedziela Wielkiego Postu–22.03.2015

                                                              

  1. Dziękuję za da wspólnej modlitwy obecnym na spotkaniu z ks. biskupem Adamem.

 

2.        Dziś przed kościołem zbiórka do puszek dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii, aby mogli godnie przeżyć święta. Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich żali o godz. 1600.

 

3.        Zapraszamy osoby z Caritasu Parafialnego na spotkanie w poniedziałek o godz. 1830

 

4.        W środę jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcamy do duchowej adopcji dziecka nienarodzonego a zagrożonego aborcją. Deklaracje znajdują się na stoliku. Kto będzie mógł uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu, to złoży wówczas swoją deklarację, a kto nie będzie miał takiej możliwości, to proszę złożyć do skrzynki.

 

  1. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne uczestników Pielgrzymki do Rzymu w środę o godz. 1900

 

  1. Zapraszamy na Drogę krzyżową w plenerze w najbliższy piątek o godz. 1800 w intencji o uproszenie łask na czas naszych Rekolekcji Wielkopostnych. Po wyjściu z kościoła udamy się ulicami: Misiągiewicza, Pszenna, Sportowa, Misiągiewicza. Msza św. w tym dniu będzie o 1730. Nie będzie Drogi krzyżowej o 1900

 

  1. Stowarzyszenie Kulturalne Gloria organizuje pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT”. Dokumenty można składać w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia. Organizatorzy w ciągu 7 dni wypełnią formularze PIT i przekażą zeznanie do urzędu skarbowego przez internet. W tym celu potrzebne jest udokumentowane podanie przychodu podatnika za rok 2013. Prosimy dla ułatwienia o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zapraszamy do skorzystania i przekazania 1% swojego podatku na pomoc organizacyjną związaną z budową kościoła.

 

  1. Młodzież gimnazjalną klas II z indeksami zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 830

 

  1. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. W tym dniu rozpoczynamy także nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. Prowadził je będzie ks. Artur Janiec, dyrektor Caritasu Przemyskiego. W tym dniu porządek Mszy św. jest bez zmian. Zapraszamy na naukę stanową małżeństwa. Mają do wyboru dwa terminy, po Mszy św.: o 1130 lub po Gorzkich żalach. W poniedziałek i wtorek Msze św. będą o godz. 800 i 1800. Nie będzie rano Mszy św. o 630. W poniedziałek zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania w godz. od 900 do 1200 i od 1400 do 1800 z przerwą od 1600 do 1630. W poniedziałek zapraszamy także na naukę stanową młodzież uczącą się, studiującą i pracującą o godz. 1900 We wtorek na zakończenie rekolekcji będzie zbierana taca na ich potrzeby. Program jest zamieszczony w gazetce parafialnej jak i w gablocie.

 

  1. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przed świętami w Wielki Piątek, tj. 3 kwietnia od godz. 800 Do Wielkiego Poniedziałku zgłaszamy w zakrystii dodatkowo tych chorych, którzy nie są objęci tą posługą z racji I piątków miesiąca.

 

  1. Zaproszenie mieszkańców osiedla nr 8 na zebranie w dniu 25 marca, tj. środa o godz. 1630 w budynku gimnazjum.

 

  1. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki na stół wielkanocny.

 

  1. Z prasy katolickiej polecamy czasopisma: „Niedziela”, „Goś Niedzielny” i gazetka parafialna numer już świąteczny.