Parafiada w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku 28-05-2017

W dniu 28-05-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku brało udział w organizacji Parafiady w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku oraz ufundowało nagrodę II stopnia w loterii fantowej.
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w organizację Parafiady:
– Andrzej Rozpotyński – grill, zorganizowanie pokazu ratownictwa drogowego (Straż Pożarna), zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci,
– Agata Jurkiewicz – organizator wspólnie z ks. proboszczem loterii fantowej,
– Dorota Hałys – pomoc przy loterii fantowej,
– Marzena Cedzidło – organizacja loterii fantowej,
– Kazimierz Dziedzic – organizacja zawodów sportowych,
– Patrycja Konopelska – pomoc przy organizacji festynu parafialnego,
– Marek Szpila – pomoc przy dopilnowaniu bezpieczeństwa na placu festynu,
– Dorota Czarny-Konieczny współorganizacja festynu parafialnego, konferansjerka.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Parafiady składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku